CHLUDOWO

chludowo.jpg (30126 octets) Misyjne Seminarium Duchowne

Księży Werbistów - Nowicjat

ul. Kościelna 15

62-001 Chludowo

Tel/fax. (061) 811-6550

Dom misyjny św. Stanisława Kostki

Dom założony w posiadłości odkupionej od Romana Dmowskiego, prezesa Narodowej Demokracji, służył od 1935r. jako dom nowicjacki. W czasie wojny, przejęty przez Niemców, zamieniony został w obóz internowania okolicznych kapłanów. Pierwszy rektor, sługa boży o. Ludwik Mzyk, zginął zamordowany w VII Forcie w Poznaniu. W powojennej historii Dom kontynuuje zadanie nowicjackiej formacji kandydatów na misjonarzy oraz uczestniczy w życiu archidiecezji poznańskiej przez rekolekcje, skupienia i animację misyjną. Można tu zwiedzić Muzeum misyjno-etnograficzne oraz zabytkowy park.


Pieniężno

Misyjne Seminarium Duchowne

Kolonia 19

14-520 Pieniężno

Tel. (055) 243-60-31

e-mail: svd@el.home.pl

Dom misyjny św. Wojciecha

Klasztor poświęcony św. Wojciechowi istnieje na Warmii od 1920r. Już dwa lata później otwarto tu Niższe Seminarium, które do 1938r. zdołało wykształcić kilkuset uczniów, z których wielu pracowało później na misjach. Działalność przerwana wojną została podjęta przez polskich werbistów w 1945r. Najpierw reaktywowano Niższe Seminarium a od 1948r. po dzień dzisiejszy działa tu Wyższe Seminarium Duchowne Księży Werbistów. Dom stanowi prężny ośrodek animacji misyjnej i formacji intelektualnej. Dla odwiedzających dostępne są unikalne zbiory Muzeum Etnograficzno-Misyjnego. W Pieniężnie organizuje się sympozja misyjne, rekolekcje dla duchowieństwa i młodzieży. W 1995r. powołano do życia Kolegium Teologiczne dla Laikatu, afiliowane do ATK. Biblioteka seminaryjna posiada 63 000 woluminów.


Nysa

Misjonarze Werbiści

ul. Rodziewiczówny

48-300 Nysa ul. Rodziewiczówny 15

Tel. (077) 431-04-00

Dom misyjny świętego Krzyża

Dom założony przez bł. Arnolda Janssena od 1892r. kształcił przyszłych misjonarzy szerząc ideę misyjną na Sląsku. Działalność tę przerwały na jakiś czas obie wojny światowe. Otwarte po II wojnie światowej Niższe Seminarium zlikwidowały komunistyczne władze. Do tej chwili z pomieszczeń Domu korzysta Zespół Szkół Rolniczych z internatem. Werbistom zostawiono niewielką część budynków oraz kościół parafialny. Od 1981r. w nowych zabudowaniach znajdował się wydział filozoficzny Wyższego Seminarium Misyjnego przeniesiony od 1998 do Pieniężna. Dzisiaj, dom w Nysie służy za Centrum duchowości werbistowskiej.


Kleosin koło Białegostoku

kleosin.jpg (29826 octets) Misjonarze Werbiści

ul. Zambrowska 24, Kleosin

15-601 Białystok

tel. (085) 663-13-31

Dom misyjny św. Kazimierza

Dom misyjny w Kleosinie koło Białegostoku został oficjalnie erygowany w 1981r., chociaż werbiści zamieszkiwali tu dużo wcześniej. Kaplicę domową poświęcono Matce Bożej Ostrobramskiej, głównej patronce archidiecezji białostockiej. Główna działalność domu polega na szerzeniu idei misyjnej w tej części Polski i pomocy w duszpasterstwie specjalnym: skupienia, rekolekcje zamknięte, parafialne. Dom angażuje się w pomoc ludziom uzależnionym i opiekę nad "dziećmi ulicy".


Bytom

bytom.jpg (32890 octets) Misjonarze Werbiści

ul. Małgorzatki 7, skr. poczt. 162

41-902 Bytom

Tel. (032) 281-15-33

Dom misyjny św. Małgorzaty

Początki werbistów w Bytomiu sięgają roku 1919, kiedy to mieszkający w kamienicy czynszowej ojcowie rozpoczęli wydawanie w języku polskim "Posłańca Niedzielnego", a rok później "Dzwonka Maryi". Po plebiscycie w 1921r. Redakcję pisma przeniesiono do Rybnika. Werbiści z Niemieckiej Prowincji zbudowali w 1934r. dom pod wezwaniem św. Małgorzaty, który po wojnie przypadł Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Dom powstał z myślą o misjach ludowych, rekolekcjach parafialnych i pomocy duszpasterskiej w diecezji. Tradycja ta jest kontynuowana do dziś. Dom jest siedzibą doświadczonych kaznodziejów głoszących misje ludowe i rekolekcje parafialne w całej Polsce.